Jeneral

Yon ane nan retrospektiv

Ane orizontal nan Retrospective pataje istwa pandemi COVID-19 la soti nan divès vwa ki afekte pa travay Orizon yo. Soti nan fèmen ak defi fanmi yo te fè fas a, ki gen ladan pèdi travay, gadri, ak pwogrè - nan tout fason Horizons sipòte fanmi yo pandan moman difisil sa yo, ki gen ladan bay manje, edikasyon, ak objektif sipò kòm paran yo bati yon pi bon demen pou fanmi yo.