Byenveni nan Orizon!

Nou konnen difikilte sanzabri yo kapab akablan. Nou la pou sipòte ou ak pitit ou a ki gen resous pandan ane enpòtan ak pi bonè pitit ou a.   

Kijan nou ka ede nou

Horizons kreye yon kominote ki benefisye tou de timoun ak paran. Pwogram Edikasyon Bonè nou an etabli pitit ou pou siksè akademik nan lavni, pandan y ap pwogram Patenarya Fanmi nou an mete ou moute ak yon konseye dedye a ede ou mete ak reyalize objektif pèsonèl ou.

Benefis nan enskri nan Orizon:

 • Pwofesè ki gen eksperyans yo nouri epi devlope chak timoun nan tout potansyèl li
 • Enrich jwe kourikoulòm ki baze sou: timoun tout laj devlope ladrès nan pre-alfabetizasyon, mizik, atizay, matematik ak syans
 • Specialty classes in our library and state-of-the-art STEM exploration lab for hands on learning
 • Gratis manje maten nourisan, manje midi ak ti goute

Ki sa paran yo ka atann?

1-sou-1 antrenè ede paran yo nan pouswit nan: 

 • opòtinite travay
 • opsyon karyè 
 • Edikasyon 
 • koneksyon resous 
 • byennèt pèsonèl 
 • financial literacy 

Lòt benefis: 

 • MBTA pase
 • Frè paran anile
 • Asistans finansye peryodik   

If you’re interested in finding out more about how to enroll, email us at admissions@horizonschildren.org.