Politik ak defans se yon moso entegral nan misyon Orizontal. Efò defans nou yo ede asire ke pi bon enterè fanmi nou sèvi yo reprezante nan zafè gouvènman an. Orizon travay pou chanje politik piblik nan fason ki leve fanmi yo soti nan povrete ak kraze sik la nan sanzabri.

Horizons travay nan plizyè chanèl kenbe fanmi ki gen sanzabri nan forefront nan pran desizyon ak priyorite nan Massachusetts - men nou bezwen èd ou! Nou konte sou manm kominote a tankou ou ede elve bezwen fanmi ki gen difikilte ak enstabilite lojman, depans gadri, ak salè stagnant. Kit li ap rele biwo Reprezantan ou a pou sipòte yon bòdwo oswa ogmante konsyantizasyon atravè pwòp kont medya sosyal ou, aksyon sitwayen komèt yo gen yon enpak sou règleman piblik.

Kouman mwen ka vin yon Defansè Orizon?

Find your local legislators and note their contact info. Don’t hesitate to send them an email to talk about the need to address family homelessness!

Pou priyorite lejislatif orizontal pou sesyon aktyèl la, vizite Paj Politik nou yo ak Paj Defans.

Sign up for our Advocacy Alerts in the form below, and we'll send you opportunities to raise your voice and advocate on behalf of homeless children and families.

Plis pase 20,000 timoun nan Massachusetts fè eksperyans sanzabri chak ane

20,000