Nan yon misyon pou mete fen nan fanmi sanzabri

Konbat efè sanzabri vin tounen yon misyon ki pi plis peze ak kritik lè timoun yo patisipe. Orizon pou Timoun sanzabri ap dirije batay la nan Massachusetts pou ede soulaje chòk ak estrès sanzabri sou tou de timoun ak fanmi yo nan bay bon jan kalite edikasyon bonè, opòtinite enpòtan pou jwe, sipò pou paran, ak defans enpòtan sou non kèk nan sitwayen ki pi majinalize nou yo. 

Sipò ou fè travay nou posib!

Sèvis nou ofri pou fanmi ki sanzabri

Edikasyon bonè

Our state of the art high-quality early education program is the only one of its kind in Massachusetts. We provide full-time, year-round early education to 225 infants, toddlers and preschoolers who live in shelter in Greater Boston. The program, rich in STEM and literacy curriculum, is free of charge to families who qualify and prepares vulnerable children so they enter kindergarten ready to learn. 

Èd - Sipò pou Paran yo

Chak paran ki nan pwogram edikasyon bonè nou enskri nan Pwogram Patenarya Fanmi nou yo epi li gen opòtinite pou travay avèk yon Defansè Familyal (FA) k ap sèvi kòm yon antrenè ak patnè responsablite. Paran yo travay avèk sipò FA yo pou fikse ak reyalize objektif yo nan domèn estabilite fanmi, sante ak byennèt, jesyon finansye, edikasyon ak fòmasyon, ak travay ak karyè.

Jwe nan abri

Horizons enstale epi kenbe chanm zanmitay timoun yo rele Playspaces nan abri fanmi atravè Massachusetts. Chanm sa yo fèt pou reflete bezwen timoun ki gen laj 0-6 ki gen laj 0-6 ki gen chòk epi yo se yon kote dedye pou timoun yo jwe, grandi, ak bati koneksyon ak granmoaj k ap pran swen ki pran swen siksè yo. Granmoun k ap pran swen sa yo se manm kò volontè Dedye Horizons yo, chak manm ki resevwa fòmasyon ak angaje yo ke yo te yon enfliyans pozitif nan lavi timoun ki gen sanzabri.

Defans

Efò defans Horizons yo ede asire efò òganizasyon an pwolonje pi lwen pase timoun sa yo ak fanmi yo te sèvi dirèkteman. Orizon travay pou chanje politik piblik nan fason ki leve fanmi yo soti nan povrete ak kraze sik la nan sanzabri.

Patisipe

Patnè ak Andòsman

Horizons fyè yo dwe rekonèt ak sipòte pa òganizasyon sa yo dedye a pèfòmans eksepsyonèl, transparans ak responsablite nan yon san bi likratif.