Orizon pou Timoun sanzabri yo depann de sipò nan men moun, fondasyon, kòporasyon, ak antite gouvènman federal ak gouvènman federal. Nou pran angajman pou opere ak efikasite, ak minimize depans administratif yo.

Thank you to our donors who make our programs possible. You can see the highlights of our last year in our FY23 Annual Report. You can view the previous year’s report here, FY22 Annual Report. 

Click here for our audited financial statements, and click here for our FY23 990 form.

Our Tax ID/Employer Identification Number (EIN) is 22-2915188.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte nou.