Volontè &ayiti

Volontè yo se yon pati entegral nan travay enpòtan nou fè a. Angajman volontè ou avèk Orizon ede nou kenbe angajman nou pou timoun yo ak fanmi nou sèvi yo. Gen yon kantite fason yo prete tan ou ak ladrès nan Horizons. Travay ou kòm yon volontè, nan kèlkeswa kapasite ou chwazi, ap gen yon enpak dirèk ak dirab sou timoun nou travay avèk yo. Tcheke opòtinite yo diferan volontè.

Lidè aktivite Jwe espas, refere yo kòm PALS, se yon pati esansyèl nan pwogram nan Playspace. Anplwaye PALS Jwe atravè eta a. Playspaces se chanm zanmitay timoun ki Orizontal enstale nan abri atravè Massachusetts. Jwe espas yo fèt yo reflete bezwen timoun ki gen laj 0-6 ki gen laj 0-6 ki gen chòk. Jwe Horizons 'yo kreye bay timoun yon kote dedye yo jwe ak grandi, ak bati koneksyon ak lòt granmoaj k ap pran swen ki angaje nan siksè yo.  Chak chanjman se 2 èdtan, yon fwa pa semèn, ak majorite nan chanjman yo pran lendi jiska Jedi nan aswè, men kèk pwogram tou gen chanjman maten. Aktyèlman nou pa gen chanjman nan Vandredi oswa wit. Gen yon angajman minimòm sis mwa, nan adisyon a yon fòmasyon obligatwa 1 èdtan vityèl ki dwe ranpli anvan premye chanjman ou.

Tanpri sonje ke ekip nou an pral an kontak men li ka pran plizyè semèn pou pwograme fòmasyon ou. 

Vle vin yon PAL?

Volontè nan salklas la!

Horizons opere yon Sant Edikasyon Bonè ki sitiye nan katye Roxbury nan Boston. Volontè salklas yo travay ansanm ak pwofesè nou yo k ap ede nan aktivite jou-a-jou. Chanjman salklas yo gen ladan tibebe, timoun piti, ak salklas lekòl matènèl. Angajman minimòm yon volontè salklas se yon fwa pa semèn pou 2 èdtan, pou yon minimòm de sis mwa. Tanpri sonje gen opòtinite limite pou wòl sa a.

Si ou enterese nan vin yon volontè nan salklas, tanpri kontakte Greater Boston Jwe Ekip la boston@horizonschildren.org.

P.L.A.Y. Rezo Jèn Pwofesyonèl Gwoup Pwofesyonèl

Rezo Pwofesyonèl Jèn Horizons yo se yon gwoup volontè ki fèt ak moun dinamik byen bonè nan karyè yo anplwaye atravè yon varyete de endistri yo, ak yon pasyon komen pou fè yon diferans nan lavi timoun sanzabri. Rezo Pwofesyonèl Jèn yo ap travay pou ogmante vizibilite orizontal ak konsyantizasyon sou jèn moun sanzabri nan kominote a pa hosting evènman pou ranmase lajan ak pataje misyon Horizons yo ak rezo pwofesyonèl yo ak pi lwen pase. Komite a ak patisipan yo tankou motive yo gen plezi jan yo yo nan rezo ak lòt pwofesyonèl tankou-èspri.

Pou rantre nan P.L.A.Y. Young Pwofesyonèl Rezo imel pou nouvèl sou evènman k ap vini yo ak fason yo patisipe, ranpli fòm sa a.

Corporate Volontè Opportunite

Horizons ofri gwoup opòtinite volontè pou òganizasyon ki enterese nan sipòte misyon Horizons yo. Pou aprann plis sou ki jan òganizasyon ou ak anplwaye yo ka patisipe ak Horizons, kontakte Nancy Schachter nan nschachter@horizonschildren.org.

Remak: Orizon pou Timoun ki san kay pataje enkyetid ou sou COVID-19. Covid sante ak pwotokòl sekirite yo pral aplike nan chanjman pou kenbe tout kominote orizontal nou an an sekirite. Tanpri sonje nou mande pou tout aplikan yo pran vaksen pou COVID-19.  Aktyèlman nou aksepte aplikan yo ranpli yon nouvo fòmasyon volontè. Asire nouvo volontè yo santi yo prepare ak konfyans anvan yo antèt premye playspace yo enpòtan pou nou, se konsa tanpri pa ezite kontakte soti ak nenpòt kesyon.